AXA Tech

AXA Tech

Activiteiten: Verzekeringen

Aard van onze dienstverlening: Advies in regie

AXA Technology Services is een 100% dochteronderneming van de AXA groep.
Hun doel is het verlenen van IT-exploitatiediensten, het ter beschikking stellen van IT- en telecommunicatie-infrastructuur en het bieden van ondersteuning aan de gebruikers van het informatiesysteem binnen de AXA groep.

Onze consultants maken deel uit van de operationele en integratieteams die verantwoordelijk zijn voor het onderhoud en de goede werking van de groepsinfrastructuur, meer bepaald voor de Web en J2EE platformen. Wij nemen ook deel aan de integratie van nieuwe producten en componenten in deze infrastructuur.

Tot slot nemen we deel aan de opleiding van medewerkers in twee domeinen:

- de procedures en instrumenten eigen aan de werkomgeving van de groep en het team

- de technologieën en producten gebruikt in het kader van nieuwe projecten waarvoor we de integratie verzekeren