Outsourcing

Wij worden UW IT afdeling

Kiezen voor outsourcing komt erop neer de IT infrastructuur voor uw firma over te geven in handen van een externe provider.
Het voordeel daarvan? Het beheer van uw IT systeem wordt door een professionele partner gegarandeerd, onafhankelijk en betrouwbaar.

Voor een informatisering die werkt!

Outsourcing aan een forfaitaire prijs

Onze aanpak:

Zodra de audit van uw IT systeem afgesloten is, kunnen wij, op vraag, zorgen voor de implementatie, het beheer en het onderhoud van het geheel of van een deel van uw IT systeem.

Zo worden wij het eerste contactpunt van uw team voor alle vragen met betrekking tot IT – Doch blijven we een betrouwbare en onafhankelijke externe partner.

Outsourcing op maat en meetbaar

Wij leveren op vraag een geheel aan IT diensten, geformaliseerd in een producten- en dienstencatalogus. Vervolgens maken wij een gedetailleerde prijsopgave voor de levering, implementatie en het beheer van deze catalogus.

De domeinen voor dewelke onze tussenkomst vereist is worden duidelijk vastgelegd.

Voor iedere geïmplementeerde oplossing definiëren wij kwantitatieve en kwalitatieve maten (KPI – Key Performance Indicator). Dit om te evalueren of de doelstellingen, zoals in het begin vastgelegd, daadwerkelijk bereikt werden.