IT projecten

Een antwoord op een specifieke IT behoefte

Een IT project is een globaal antwoord op een specifieke behoefte. Er wordt een probleem geïdentificeerd – er dient aldus een oplossing aangebracht te worden.

Een IT projet kan aspecten van allerlei aard omvatten, zoals:

  • server migratie,
  • integratie van commerciële of free software oplossingen (bijv. software voor boekhouding, stockbeheer, ... ),
  • e-mail en groupware oplossingen,
  • oplossingen voor documentenbeheer (knowledge management)
  • netwerken & firewalls
  • beveiliging van gegevens (back-ups)
  • monitoring
  • ...

Onze tussenkomst gebeurt zowel op functioneel als op operationeel niveau van een IT project.

Een doeltreffend projectbeheer

Wij behartigen alle partijen rond het project en blijven uw belangrijkste aanspreekpartner.

Wij beheren als enig contactpunt het budget, de planning, de draagwijdte,... opdat de gewenste doelstellingen binnen het vooropgetelde financieel en tijdskader bereikt worden.