Audits van IT systemen

Identificatie van wat u hebt en van wat u nodig heeft 

Een diepgaande audit van uw behoeften aan informatica en van de bestaande IT infrastructuur zal bijvoorbeeld een antwoord geven op volgende vragen:

  • Beantwoordt de bestaande infrastructuur aan de functionele behoeften van uw activiteit?

  • Wordt de capaciteit van uw informaticasysteem optimaal benut?

  • Brengen het systeem en de interne procedures onnodige kosten met zich mee?

  • Zijn uw gegevens voldoende beveiligd?

Wij beperken ons niet tot een opsomming van de ‘dingen die niet functioneren’, maar wij bepalen de IT diensten die nodig zijn voor de goede werking van uw activiteiten. En dit bovendien binnen een duidelijk afgebakend budgettair kader.

Een doeltreffendere, praktischere en rendabelere IT infrastructuur

Er bestaat geen universele oplossing die aan alle behoeften voldoet. Net daarom gaan wij op zoek naar de problemen en specifieke eisen voor uw activiteit. Alleen zo kunnen wij de best aangepaste IT oplossingen vinden en implementeren.

Een audit van het IT systeem kan leiden tot.

Audits van IT systemen zonder verplichting

De audit op zich levert reeds een aantal mogelijke oplossingen om uw IT structuur te optimaliseren. Soms volstaan enkele kleine wijzigingen om de productiviteit, doeltreffendheid en betrouwbaarheid van wat er aanwezig is te verhogen.

Bovendien bent u vrij zelf uw IT provider te kiezen om de voorgestelde oplossingen in te voeren. Wij bieden onze diensten in alle transparantie aan, maar wij verplichten u niet om u onvoorwaardelijke aan onze onderneming te binden.